Bog: Don’t Shoot the Dog – The New Art of Teaching and Training

DontShootTheDog

Titel: Don’t Shoot the Dog: The New Art of Teaching and Training. Revised edition (2009). Includes a new chapter on clicker training

Forfatter: Karen Pryor

Forlag: Interpet Publishing

Kan bl.a. købes her bl.a:

http://www.saxo.com

http://www.amazon.co.uk

Bogen handler om indlæring og træning generelt og altså ikke kun om hundetræning, som titlen ellers kunne narre en til at tro. Er du hesteinteresseret eller vil du gerne træne din kylling, kan denne bog bruges (hun lover faktisk, at du vil blive i stand til at træne din kylling, når du har læst bogen og det må da være det ultimative incitament for at læse den!).

Bogen kan hjælpe dig med at komme igang med at træne din hest, f.eks. at lære den triks eller at stå stille på staldgangen eller hvad du end kunne ønske dig. Men den kan også hjælpe dig til at analysere og forstå din egen adfærd, når du er sammen med hesten; hvorfor der er noget af det, du gør, der bare ikke ser ud til at virke eller hvorfor hesten reagerer underligt i bestemte situationer.

Karen Pryor er biolog og adfærdstræner og en af pionererne indenfor klikkertræning, som især hundeejere verden over har taget til sig, men som også vinder udbredelse hos hestefolk. Karen pryor har arbejdet professionelt med at træne f.eks. delfiner, fisk i sit eget akvarium, hunde, heste osv. Hun underviser også hundeejere og professionelle i f.eks. zoologiske haver. Karen Pryor beskriver principperne bag denne form for træning og hvorfor den er så effektiv (og sjov) (og du behøver slet ikke at bruge en klikker!)

Find mere information om Karen Pryor her.

Bogen er på engelsk, men den er ikke svær at læse, hvis man har nogenlunde styr på sproget. Det kan dog måske være svært at finde gode oversættelser på nogle af termerne. Jeg har forsøgt at oversætte og definere nogle af termerne nedenfor (ud fra det der står i bogen).

Det er en af den slags bøger, man sagtens kan læse flere gange.. jeg har læst den 2 gange indtil videre.

Hvad indeholder bogen?

På baggrund af teoretisk viden og praktisk erfaring med dyrs og menneskers adfærd beskriver Karen Pryor, hvordan man kan ændre adfærd vha. positiv (og negativ) forstærkning (reinforcement). Hun har mange års erfaring med at træne dyr uden straf, skæld ud, tvang osv og hun har erfaret, at man langt hurtigere kan opnå resultater ved at skifte de gammeldags læringsmetoder, der i højere grad bygger på dominans, straf og irettesættelse, ud med positiv forstærkning. Det bliver oven i købet sjovere for både eleven (hesten f.eks.) og træneren. Desuden synes jeg, at det er en god pointe, når hun skriver, at læringsprocessen går begge veje – både eleven og træneren lærer af processen.

Positiv forstærkning drejer bl.a. om at belønne den “rigtige” adfærd og dermed øge hyppigheden af adfærden og at adfærden opstår på et signal. Der er ikke noget hokus pokus i positiv forstærkning. Vi bruger alle principperne og metoderne dagligt både når vi er sammen med mennesker og dyr, måske uden at være særligt bevidste om det. Når vi ser mennesker opnå imponerende resultater med f.eks. dyretræning – som f.eks. forskellige varianter af horsemanship eller hestehviskere – så er det ikke mystiske eller magiske egenskaber hos træneren eller dyret, der er på spil, men måske snarere en intuitiv forståelse for og succesfuld anvendelse af de pricipper, som Karen Pryor lægger frem.

Foruden at beskrive, hvordan man i praksis kan gribe træningen an, giver hun en masse gode eksempler fra både menneske- og dyreverdenen. Hun beskriver det også som en kreativ process, som stiller store krav til træneren, som skal planlægge undervisningsforløbene.

Du får bl.a. værktøjer til, hvordan du:

 • forstærker adfærd, du gerne vil have
 • lærer dyrerne ny adfærd
 • leger ‘træningslegen’
 • Du får 8 metoder til at komme af med adfærd du ikke ønsker. Hun giver dagligdagseksempler på alle 8 metoder.
 • Hun beskriver 10 love for at forme adfærd (Shaping)

Psykologiske begreber bliver gjort lette at forstå og omsat til praksis, f.eks.:

 • Forstærkning – positiv og negativ forstærkning, betinget forstærkning, timing af forstærkning, type, størrelse, mængde og hyppighed af forstærkning,
 • Shaping: Herunder bl.a. Targeting, Mimicry og Modeling
 • m.m.

Sidst men ikke mindst diskuterer hun nogle af de kritikpunkter, som ofte kommer op:

 • f.eks. hvorvidt man hænger på klikkeren for evigt, når man først er begyndt at bruge den
 • hvorvidt denne type træning kan opfattes som manipulation
 • hvorfor klikkertræning er blevet så populært (især bland hundeejere)
 • at denne type træning ikke udelukker, at bruge ordet “NEJ” når det er nødvendigt

Hvad har jeg lært bogen?

Jeg har lært meget. Har kun plads til at nævne nogle af de væsentligste ting her.

 • Hvis jeg arbejder med det her, får jeg en ny mulighed for at kommunikere med hesten på en mere direkte måde og uden alt for mange misforståelser og tvetydigheder. I min fortolkning burde det være til gavn for både mig og hesten, som ikke behøver i samme omfang at blive forvirret og frustreret over, hvad det egentlig er, det tossede menneske ønsker af den.
 • Principperne er ligetil at forstå. Men det kræver erfaring og kreativitet af træneren.
 • Positiv forstærkning er information. Det fortæller dyret, præcis hvad det er jeg ønsker, at det skal gøre. At skælde ud og råbe nej, giver information om, hvad jeg ikke vil have, men fortæller altså ikke dyret noget som helst om, hvad det rigtige ville være at gøre!
 • Det drejer sig grundlæggende om, at øge hyppigheden af adfærd vi gerne vil have, ved at forstærke den, når den forekommer (heri ligger også, at man ikke kan forstærke adfærd, der IKKE forekommer!). Dette gøres ved at give en forstærker (dvs. en godbid eller en anden type belønning), når adfærden opstår.
 • Timing er afgørende. Belønning skal falde, NÅR adfærden forekommer. Hverken for tidligt eller for sent. Hvis forstærkeren falder for sent, forstærker man bare den adfærd, der kommer efter den ønskede adfærd. Så timing er altså altafgørende for at have succes med denne type træning.
 • I situationer, hvor man ikke har mulighed for at give en godbid, mens dyret udfører handlingen (måske kan du ikke nå dyret) kan det være en fordel af have trænet en betinget forstærker. En betinget forstærker er et meningsløst signal (et ord, et klik, en bevægelse el lign.) som bliver præsenteret lige før eller samtidig med den primære forstærker, således at dyret begynder at knytte de to sammen og dermed til sidst opfatter den betingede forstærker som en slags belønning i sig selv og godt kan vente på den primære forstærker.
 • Det er vigtigt at den betingede forstærker kun bruges i situationer, hvor dyret gør noget, som man ønsker i en træningssituation. Vælg altså et ord eller andet signal, som ikke bliver brugt i flæng, så ordet ikke går hen og bliver meningsløst. F.eks. tror jeg, at ville vælge at bruge ordet “rigtig” med min hest. Så kan jeg rose hesten på alle mulige andre måder også. F.eks. siger jeg ofte “dygtig” eller “godt” eller lignende, men disse ord er mere bare til hygge-ros.  “Rigtig” kunne blive det utvetydige signal, som hesten kender som “nu gør jeg noget, der er helt rigtig og det skal jeg helst gøre igen eller gøre mere af, så kommer der en godbid snart”.
 • “Nej” kan være på sin plads i nogle situationer!

Hvad savner jeg i bogen?

Jeg kunne godt bruge lidt flere eksempler på, hvordan man håndterer situationer, hvor det ikke går helt som forventet.

F.eks. har hun et eksempel med en hoppe, der skal lære at vende ørerne frem og se opmærksom ud vha. en klikker. Hensigten er, at hun skal tage sig godt ud til shows. Eksemplet starter på det tidspunkt, hvor hoppen har forstået, at hun skal gøre noget med ørerne og prøver sig frem ved at vende ørerne i alle mulige retninger, indtil hun rammer den rigtige position og får klikket. Men hvordan når man til, at hun ved at det præcis er ørerne det hele handler om? Hvad nu, hvis hun slet ikke have forstået det som udgangspunkt? Hvordan har de signaleret, at det er ørerne og ikke hovedbevægelsen eller kropspositionen som helhed, hun skulle arbejde med?

Det kommer sandsynligvis med erfaringen og afhænger af hvor kreativ træneren er, men det er alligevel lidt frustrerende, for det er lige præcis det, der er svært for mig at forstå på nuværende tidspunkt.

Teorien

Fundamentet til denne type træning kommer fra den del af psykologien der hedder behaviorismen. Nærmere bestemt B. F. Skinners arbejde med operant betingning (Operant conditioning). Hvis der skulle sidde en enkelt humanistisk psykolog derude og få udslæt af at høre Skinners navn, så tag det roligt og giv det en chance. Det giver god mening og fratager ikke mennesket sin frie vilje ;o).

Jeg vil ikke bruge energi på teorien. Bogen giver en introduktion til teorien, ved at beskrive teoriens anvendelse i praksis. I tabellen nedenfor findes nogle få af de primære termer, som hun bruger i bogen. Jeg har forsøgt at oversætte termerne til dansk, der hvor jeg har kunne finde en god oversættelse og at give en definition på termen ud fra Don’t Shoot the Dog. Jeg er klar over, at andre måske beskriver dem anderledes, men jeg vil forsøge at holde fokus på bogen her.

Dansk Engelsk Betydning
Positiv forstærkning Positive Reinforcement Processen at påvirke adfærd ved at gøre noget eleven opfatter som rart og behageligt og som han/hun gerne vil gøre noget for at opnå.
Negativ forstærkning Negative Reinforcement Processen at påvirke adfærd ved at gøre noget som eleven opfatter som ubehageligt og vil gøre noget for at undgå.
(primær) Forstærker Reinforcer Positiv forstærker = Belønningen. F.eks. mad, kærtegn, ros eller positiv erkendelse. Forstærkeren skal komme, når adfærden opstår – hverken før eller efter.Definitionen fra Karen Pryor er: “En forstærker er hvad som helst der, når det forekommer i forbindelse med en handling, øger sandsynligheden for, at den handling vil forkomme igen” (frit oversat, side 1).

Forstærkere er relative. Dvs. at forstærkeren skal være noget, som eleven ønsker. Det nytter f.eks. ikke at give hesten bananer, hvis den ikke kan lide dem. Hvad forstærkeren er afhænger altså af det enkelte individ.

Negativ forstærker: En påvirkning som eleven vil gøre noget for at undgå og som kan forstærke den korrekte adfærd. For eksempel: når du som rytter trækker i tøjlen for at få hesten til at runde sig eller dreje, så vil hesten gøre det du ønsker, fordi den har lært, at det kan få dig til at holde op med at trække i tøjlen. Dette er ikke det samme som straf, selvom der ligger et element af straf i al negativ forstærkning. Derfor må denne form for forstærkning ikke misbruges. Læs bogen for uddybning..

Betinget forstærker Conditioned reinforcer Et meningsløst signal (en lyd, en bevægelse, lys el. lign) som bliver præsenteret lige før eller samtidig med den primære forstærker og som med tiden bliver knyttet til den betingede forstærker. Dvs. dyret (eller mennesket) forventer, at den primære forstærker (godbidden) kommer lige om lidt, når den hører eller ser den betingede forstærker.En betinget forstærker kan både være positiv og negativ og “lige om lidt” kan være relativt, dvs. nogle dyr vil arbejde længe kun med betingede forstærkere (altså tålmodigt vente på den primære forstærker – gulerod)En forstærker kan knyttes til forskellige slags adfærd eller til kun en slags adfærd og omvendt kan samme adfærd have flere forskellige forstærkere.
At forme adfærd Shaping Når man vil skabe ny adfærd, mere kompleks adfærd eller sekvenser af adfærd i rækkefølge.

Skriv kommentar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.