Kobling af signal på bakkeadfærd & shaping

Nu burde Surfer have lært at bakke. Det kunne han selvfølgelig i forvejen, han er jo ikke nogen ung hest, men jeg har arbejdet på, at lære ham det ved hjælp af klassisk betingning og ren operant betingning. Næste mål er at koble et signal på bakkeadfærden. Det nytter jo ikke, at han kun bakker, [...]